Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.3.2017

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na ekologické zemědělství a na chov bahnic a koz

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, začal vydávat rozhodnutí na podporu Ekologického zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020. Zároveň SZIF vydává rozhodnutí na již zmíněný dotační titul, jímž je podpora chovu dvou živočišných komodit, a to bahnic a koz.