Kdo hledá, najde...

Aktuality

28.11.2023

SZIF začal vydávat rozhodnutí na nejrozšířenější dotaci – BISS

SZIF začal vydávat rozhodnutí na nejrozšířenější dotaci – BISS. Jedná se o první výplatu dotací v rámci Jednotné žádosti podle nové Společné zemědělské politiky (SZP). Fond tak podpoří 29 827 zemědělců a farmářů, kterým v rámci podpor na jednotných žádostech za rok 2023 rozdělí okolo 30 mld. korun. BISS se vyplatí 24 296 žadatelům, mezi které se rozdělí více než 6 miliard.

Součástí nové SZP pro programové období 2023-2024 je několik významných novinek. Poprvé dostanou speciální dotaci malí zemědělci, kteří hospodaří na výměře do 10 hektarů. Další novou přímou platbou je platba redistributivní, kterou získají všichni žadatelé na prvních 150 hektarů svých zemědělských pozemků. Novinkou je také celofaremní ekoplatba, jejímž cílem je podpora postupů prospěšných pro životní prostředí a klima a také důraz na udržitelnost hospodaření. Tato platba má dvě úrovně, a to základní a prémiovou s odlišnou výší sazby,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Letošní sazba BISS (Základní podpora příjmu pro udržitelnost) je 1 760 korun na hektar a CRISS/DRP (Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost) 3 536 korun na hektar, ta je však vyplácena jen na prvních 150 hektarů,“ uvedl Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb a environmentálních podpor.

Výplata BISS pak bude probíhat od 1. 12. 2023 na základě pravomocných rozhodnutí dle zvyklosti dynamicky, stejnou frekvencí jako v letech minulých. Snahou Fondu je vydat příslušná rozhodnutí v maximálním možném rozsahu včetně zajištění samotných výplat pravomocných rozhodnutí v co nejkratších možných termínech. Výplatu budeme provádět až do 28. 12. 2023 každý pracovní den a ve stejné intenzitě budeme pokračovat v novém roce hned od 2. 1. 2024.

Pokud potřebujete z jakéhokoliv důvodu platbu obdržet až v roce novém, neváhejte se obrátit na pracovníky regionálních pracovišť SZIF.

Výplaty finančních prostředků žadatelům na JŽ za rok 2023 budou probíhat takto:

• SZIF zahájí vydávání rozhodnutí v termínech dle harmonogramu, který je pravidelně aktualizován na základě aktuálního stavu implementace administrace jednotlivých podpor. O zásadních změnách v harmonogramu budeme žadatele informovat. Harmonogram předpokládané administrace opatření Jednotné žádosti je k dispozici ZDE

• Žadatel obdrží vydané rozhodnutí na příslušný titul prostřednictvím datové schránky. Pokud se žadatel pravidelně do své datové schránky nepřihlašuje, je rozhodnutí považováno za doručené 10. den od momentu, kdy se v datové schránce žadatele objevilo.

• Pokud se žadatel elektronicky nebo poštou vzdá práva na odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, stává se rozhodnutí pravomocné následující den po dni doručení vzdání se odvolání.

• Pokud se žadatel nevzdá práva na odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, rozhodnutí nabývá právní moci po marném uplynutí 15 dnů.

• Pravomocná rozhodnutí SZIF jsou následně Fondem postupně proplácena.

Vážení žadatelé, neváhejte s Fondem aktivně komunikovat. Našim cílem je vydat do konce roku maximální počet rozhodnutí a uskutečnit co nejvíce plateb. Abychom zároveň vyšli, tak jak jste zvyklí, vstříc požadavku fyzickým osobám s případným posunem výplaty, využijte možnosti odkladu, která platí nadále i v roce 2023. Naši kolegové jsou vám k dispozici v regionech nebo na infolince.

Eva Češpiva tisková mluvčí e-mail: press@szif.cz mobil: +420 733 696 550

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době Fond administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky a národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. Fond rovněž administruje národní značky kvality potravin KLASA a Regionální potravina. V současné době má 7 regionálních odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení.

Více informací na www.szif.cz