Kdo hledá, najde...

Aktuality

20.3.2018

SZIF vydává rozhodnutí pro pěstitele ovoce

Ode dneška vydává Státní zemědělský intervenční fond, který administruje zemědělské dotace, rozhodnutí pro pěstitele ovoce. Jedná se o dvě podpory, a to na produkci ovocných druhů s vysokou a velmi vysokou pracností.

O první dotační titul požádalo 296 žadatelů, mezi které bude rozděleno 27 milionů korun, o podporu na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností zažádalo 282 pěstitelů, pro které je určeno 68,5 milionu korun.

Podpory na produkci ovocných druhů s vysokou a s velmi vysokou pracností spadají pod Dobrovolné podpory vázané na produkci, o které se žádá prostřednictvím Jednotné žádosti. Dotace se poskytují na sady vysázené nejpozději v roce 1995 a žádat lze na minimální plochu 1 hektar jako součet pěstebních ploch. Záměrem Podpory na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností je pomoc pěstitelům jabloní, hrušní, meruněk nebo třešní.

O tuto dotaci požádalo v loňském roce 282 zemědělců, kteří dohromady obdrží částku přes 68,5 milionu korun. Podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností cílí na zemědělce, kteří pěstují slivoň švestku, broskvoň, višeň, rybíz černý a červený, maliník či jahodník. Bylo podáno 296 žádostí a celkově se mezi tyto zemědělce rozdělí přes 27 milionů korun. Pro výplatu uvedených podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva odvolání. Upozorňujeme žadatele, že vzdání se práva odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

Tento formulář lze podat nejdříve po doručení rozhodnutí jedním z následujících způsobů:

1. prostřednictvím Portálu farmáře

2. přes datovou schránku

3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF

4. poštou

5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonní čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz. Vladimíra Nováková