Kdo hledá, najde...

Aktuality

19.3.2024

SZIF vydává rozhodnutí pro ekoplatbu základní v celkové hodnotě více než 6 mld. korun

Praha 19. března 2024 – Státní zemědělský intervenční fond začal od 18. března vydávat v souladu s harmonogramem rozhodnutí týkající se Celofaremní ekoplatby základní (22 091 žádostí v hodnotě více než 6 mld. korun).

Celofaremní ekoplatba základní – má za cíl podporu postupů prospěšných pro životní prostředí a klima s důrazem na udržitelnost. Mezi základní principy celofaremního modelu patří dodržení požadavků a specifických podmínek na všech jednotlivých obhospodařovaných zemědělských kulturách. Pokud zemědělec splní stanovené postupy a podmínky Celofaremní ekoplatby, má nárok na platbu na všechny hektary podniku.