Kdo hledá, najde...

Aktuality

12.12.2016

SZIF vydává rozhodnutí na dojnice

Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ode dneška vydává rozhodnutí na VCS dojnice. Jedná se o poslední rozhodnutí k dotacím v rámci Jednotné žádosti 2016 vydávaná ještě v letošním roce. Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je zaměřena na citlivé sektory, které čelí nějakým obtížím, ale zároveň jsou velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. Spadá sem také chov krav s tržní produkcí mléka, tj. dojnic. Opatření má podpořit jejich chovatele a také jim pomoci překlenout ztráty způsobené celoevropskou krizí na mléčném trhu. Žádat o dotaci mohl chovatel, který má minimálně dvě velké dobytčí jednotky (VDJ). Výše sazby je stanovena na 3 679,92 Kč/VDJ, celková částka na tuto podporu je 1,4 miliardy korun.

O dotaci letos požádalo 1889 žadatelů. Pro výplatu těchto podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby v rámci urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku se platba urychlí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz/JEDNOTNÁ ŽÁDOST v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

Tento formulář lze podat jedním z následujících způsobů:
1. prostřednictvím Portálu farmáře
2. přes datovou schránku
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
4. poštou
5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím tel. čísla: 222 871 871 nebo e- mailu: info@szif.cz.