Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.2.2023

SZIF rozdělí přes 537 milionů korun na bílkovinné plodiny, brambory a chmel

Praha 6. února 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (Fond) vydává rozhodnutí na další tři dotace v rámci Dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS). O podporu na bílkovinné plodiny prostřednictvím Jednotné žádosti 2022 požádalo 6 833 žadatelů a dostanou přes 416,4 milionů korun. Na produkci konzumních brambor Fond rozdělí 691 pěstitelům 44,6 milionu korun. Žádost o dotaci na chmel podalo 120 zemědělců, kteří získají téměř 76,1 milionů korun.

„Podpora směřuje producentům bílkovinných plodin. Žádat mohou na půdu s pokryvem bílkovinných plodin, jejich směsí a směsí s obilovinami v určeném období,“ uvádí Ing. Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb a environmentálních podpor a dodává: „Pro účely podpory uznáváme všechny druhy hrachu, bob, lupinu, sóju, vojtěšku, jetel nebo jejich směs. Ve směsích musí být bílkovinné plodiny zastoupeny v porostu více než 50 procenty.“

Dobrovolná podpora vázaná na produkci směřuje k citlivým sektorům, které čelí určitým obtížím. Zároveň jsou důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. Výše dotace se odvíjí od rozlohy plochy (minimum je jeden hektar).

Mezi podporované plodiny v opatřeních VCS patří konzumní brambory. Dotace zde cílí na postupné zvyšování ploch brambor a vyrovnání rentability jejich pěstování ve srovnání s nízkonákladovými plodinami. Není závazně uvedeno, které odrůdy smí žadatel pěstovat jako konzumní, a které pro výrobu škrobu. Avšak podpora produkce konzumních brambor je podmíněna tím, že na stejnou plochu dílu půdního bloku nebyla požadována podpora produkce škrobových brambor.

Fond aktuálně vydává rozhodnutí také zemědělcům, kteří se věnují pěstování chmele na minimální výměře 1 hektar zemědělské půdy s kulturou chmelnice. Chmelnice musí být evidována na žadatele v evidenci využití půdy a chmelnic nejméně od data podání žádosti do 20. srpna daného roku.

Sazby u vybraných plodin pro rok 2022

                                                         Plodina                                                 Sazba (Kč/ha)
Bílkovinové plodiny                              1 778,18
Chmel                                                     14 789,21
Konzumní brambory                             4 441,69

Miroslav Bína
tiskový mluvčí
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550