Kdo hledá, najde...

Aktuality

23.2.2021

SZIF prostřednictvím dotací na Ošetřování trvalých travních porostů rozdělí 2,74 miliardy korun

Praha, 23. února 2021 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští vydání rozhodnutí k dotacím na Ošetřování trvalých travních porostů. Jedná se o podporu v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) spadajících do Programu rozvoje venkova (PRV). O dotaci zažádalo prostřednictvím Jednotné žádosti za rok
2020 celkem 12 173 zemědělců, mezi které může být rozděleno více než 2,74 miliardy korun.

Celé znění ZDE