Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.3.2020

SZIF přijímá preventivní opatření k omezení šíření COVID – 19

SZIF oznamuje, že za účelem minimalizace rizika přenosu koronaviru mezi občany přijímá s okamžitou platností až do odvolání tato opatření:
– Omezení úředních hodin podatelen pro veřejnost pouze na pondělí a středu 9.00 až 12.00. Přes toto omezení žádáme žadatele, aby na předávání papírových dokumentů v maximální možné míře využívali formu poštovních zásilek a další komunikaci se SZIFem omezili na elektronickou formu.
– Zrušení úředních hodin pro návštěvy veřejnosti na pracovištích SZIF. Komunikace s veřejností bude probíhat pouze telefonicky a elektronicky (e-mail, Portál farmáře). Infolinka SZIF funguje bez omezení na tel. +420 222 871 871, e-mail info@szif.cz,
– V případě, že je po předchozí telefonické domluvě přeci jen nutná návštěva některého z pracovišť SZIF, žádáme dodržovat nejméně následující hygienická pravidla:
• Nenavštěvujte organizaci při podezření na jakékoliv respirační onemocnění nebo po předchozím kontaktu s nositelem viru. V takovém případě pověřte úřední komunikací zastupující osobu formou písemné plné moci.
• Při návštěvě dodržujte odstup od ostatních osob nejméně jeden metr.
• Před vstupem do kancelářských prostor organizace si dezinfikujte ruce přípravkem k tomu určeným.
– Zrušení všech školení veřejnosti a jejich nahrazení elektronickými prezentacemi a webináři,
– Projekty PRV a OP Rybářství, které jsou ve fázi Žádosti o platbu, resp. finalizace dotace, a nebyla u nich dosud provedena kontrola na místě, budou řešeny individuálně a žadatelé budou kontaktováni z RO SZIF telefonicky.