Kdo hledá, najde...

Aktuality

12.7.2018

SZIF přijal přes 3 tisíce žádostí na sucho

Praha 12. července 2018 – O kompenzaci škod za loňské sucho projevili zemědělci velký
zájem. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který žádosti administruje, jich
přijal přes 3 tisíce.
Na pomoc zemědělcům, jejichž úrodu v loňském roce zasáhlo sucho, probíhal od 18. do 29.
června příjem žádostí, které budou dopady nepříznivého počasí kompenzovat. Nárok na
odškodnění mají pěstitelé tržních a krmných plodin, kterým se v důsledku sucha snížila produkce
plodin o více než 30 procent v porovnání s průměrem posledních tří let.
Žádost si podalo 3 232 zemědělců, předpokládaný celkový požadavek žadatelů se pohybuje ve
výši 1,16 miliardy korun.
V současné době začala probíhat kontrola žádostí a práce jednotlivých škodních komisí.
V závislosti na variantách, které žadatelé zvolili při podání žádosti o dotaci a počtu plodin, bude
administrace probíhat minimálně do konce září 2018. Snahou SZIF bude po kontrolách a
šetřeních škodních komisí předávat žádosti na Ministerstvo zemědělství průběžně v co
nejkratších termínech. Ministerstvo poté začne vydávat rozhodnutí a následně dotace vyplácet.
Pro žadatele je připraveno dvousazbové odškodnění:
a) při poškození plodin v rozsahu větším než 30 %, max. však 50 % – sazba ve výši do 10 %
normativních nákladů,
b) při poškození v rozsahu větším než 50 % – sazba ve výši do 20 % normativních nákladů.
V souvislosti s příjmem žádostí upozornil SZIF na svých webových stránkách, že pojistitelnost
trvalých travních porostů vůči klimatickým jevům byla ověřena u pojišťoven zaměřujících se na
zemědělské pojištění, které potvrdily, že i trvalé travní porosty jsou pojistitelné, např. proti
krupobití. Pokud tedy žadatel nemá sjednané pojištění trvalých travních porostů minimálně proti
krupobití, požadavek na dotaci se sníží o 50 %.
V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonní čísla:
222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.
Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF