Kdo hledá, najde...

Aktuality

10.9.2018

SZIF pořádá semináře k PRV

Praha 10. září 2018 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pořádá semináře pro
zájemce o 7. kolo Programu rozvoje venkova (PRV). Podzimní kolo se už blíží, a tak
informace budoucím žadatelům určitě přijdou vhod. Mohou si zvolit z nabídky osmi
školení, která budou probíhat v rámci celé ČR od 17. do 25. září.
7. kolo PRV podpoří investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků a projekty
spolupráce za téměř 3 miliardy korun. Žádosti se budou přijímat pouze prostřednictvím Portálu
farmáře od 9. října do 30. října 2018.
Operace vyhlašované v 7. kole příjmu žádostí jsou následující:
 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů
 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro
výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech
 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lese
 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
V průběhu srpna organizovalo několik školení pro budoucí žadatele Ministerstvo zemědělství.
Nyní se blíží další série školení, kterou pořádá SZIF ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov.
Celkem půjde o osm workshopů, jejichž cílem je představit jednotlivé vyhlášené operace, způsob
administrace projektů, příklady dobré i špatné praxe, jak správně vyplnit žádost a poukázat na
zbytečné chyby.
Přehled nabízených seminářů uvádíme v následující tabulce. Účast je bezplatná. Některé ze
seminářů jsou zaměřeny jen na určité operace a u některých je zapotřebí potvrdit účast předem.
Bližší informace získáte přímo z pozvánek, které jsou k dispozici na webových stránkách SZIF
v Kalendáři akcí nebo přímo ve Zpravodajství pod příslušným regionálním odborem
(http://www.szif.cz/cs/szif-ro).