Kdo hledá, najde...

Aktuality

12.4.2022

SZIF: Monitorovací zpráva 2021 do 31.07.2022.

na Portálu farmáře SZIF byly k 08.04.2022 v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, umístěny Monitorovací zprávy za rok 2021
k vyplnění.

Monitorovací zprávu za rok 2021 je povinnost odevzdat prostřednictví Portálu farmáře do 31.07.2022.

Monitorovací zpráva je umístěna na Portálu farmáře v záložce: Nová podání → Žádosti PRV – projektová opatření → Další přílohy k žádostem →Monitorovací zpráva. Zde je rovněž umístěna instruktáž k jejich vyplnění, ve které je také uvedena informace jaké projekty mají povinnost monitorovací zprávu odevzdávat a jakým způsobem se monitorovací zpráva odesílá.

Více ZDE