Kdo hledá, najde...

Aktuality

7.10.2016

Sýry z ekologických farem na prvních místech – ocenila je mezinárodní porota v anonymní soutěži

Mikulov/ Šumperk – O tom, že je bio známkou kvality, přesvědčily biosýry z malých faremních zpracoven. Ve čtyřech z deseti kategorií „braly“ pomyslné zlato v Národní soutěži malých výrobců sýrů, která se konala v Mikulově 16. září 2016. Biosýry byly hodnoceny mezinárodními odbornými porotami anonymně a společně s výrobky od konvenčních farem.

Farma, která vyrábí špičkové sýry, je bezesporu ekofarma Javorník ze Štítné nad Vláří. Hned tři její výrobky byly hodnoceny jako nejlepší. V kategorii měkkých sýrů z kravského mléka byl oceněn její čerstvý sýr s bylinkami. V této kategorii zabodoval také javornický tvaroh, který získal druhé místo. V měkkých zrajících sýrech z kravského mléka byl opět nejlepší Biohermleín a mezi polotvrdými a tvrdými zrajícími sýry z kravského mléka byl 1. místem oceněn javornický Bio mini eidam. Tento sýr se stal dokonce šampionem celé soutěže, kdy získal maximum, tedy  plných 100 bodů.

„Ekofarma Javorník tedy i v této soutěži potvrdila, že přestože se výrobě sýrů věnuje teprve 3 roky, umí zúročit dlouholeté zkušenosti vedoucí mlékárny Ing. Marty Buzašové. Právem v letošním roce získala ocenění Svazu PRO-BIO jako nejlepší sedlák Svazu pro rok 2016 i ocenění za biohermelín v soutěži Česká biopotravina roku 2016. Jsme velmi rádi, že farmy, jako je ekofarma Javorník ve Svazu PRO-BIO máme, “ uvedla Kateřina Urbánková, manažerka Svazu PRO-BIO.

Vzhledem k tomu, že se v České republice v ekologickém režimu chová polovina všech ovcí, je logické, že i sýry z ovčího mléka by měli ekologičtí zemědělci umět. Další sýrařkou, která je opravdu umí velmi dobře, je Monika Menčíková, která chová ovce a zpracovává jejich mléko v Šonově v Broumovském výběžku. V kategorii měkkých nezrajících sýrů z ovčího mléka byla nejlepší její ricotta, Šonovská bryndza pak získala druhé místo v kategorii měkkých zrajících sýrů z ovčího mléka a do třetice zabodoval Šonovský kmet, a to 3. místem v kategorii polotvrdých a tvrdých sýrů z ovčího mléka.

Z dalších, kdo biosýrům věnuje patřičnou péči, je farma Bio Vavřinec ze Středočeského kraje.  Pařený sýr z této farmy byl druhý nejlepší v kategorii pařených sýrů, ve které se nerozlišoval druh užitého mléka. Sýr sv. Barbory získal třetí místo v kategorii polotvrdých a tvrdých zrajících sýrů z kravského mléka, sedmé místo obsadil sýr cottage mezi měkkými sýry z kravského mléka.

Do první desítky ve své kategorii se probojoval ještě čerstvý kozí sýr Veroniky Hajné z biofarmy v Dolních Křečanech.
„Většina producentů překvapila porotu i odborníky z oboru mlékárenství a předložila na faremní produkty neuvěřitelně kvalitní výrobky. Potěšilo mě, že kvalita byla oceněna o to více, že takovéto sýry vznikají v malopodnicích a často i ve složitých podmínkách,“ dodala Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců a členka poroty.

Nad objektivním ohodnocením soutěže dohlíželi renomovaní odborníci. Sýry z kravského mléka hodnotili porotci pod vedením Ing. Jiřího Kopáčka, předsedy Českomoravského mlékárenského svazu. Na ovčí sýry dohlížel Ing. Ján Keresteš, bývalý předseda  Zvezu bryndziarov Slovenské republiky a kozí sýry byly hodnoceny porotou vedenou Ing. Ladislavem Liklerem, rytířem Řádu Camembertu.

„Soutěž potvrdila, že potenciál výroby sýrů na ekologických farmách je obrovský. Jsou tu však i výrobci, kteří se ještě mají hodně co učit,“ řekla Blanka Hrbková ze Svazu faremních zpracovatelů, spoluorganizátorka sýrařské soutěže.

Celkem bylo do soutěže přihlášeno 106 vzorků od 31 výrobců, z toho biosýrů bylo napříč kategoriemi 19.

Soutěž se konala v rámci Festivalu Sýr, který organizují společnými silami Svaz faremních zpracovatelů v České republice, Institut pro trénink pohostinnosti,  VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž a PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Další ročník soutěže se uskuteční 16.9.2017.

Kontakty:
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců (dále jen Svaz PRO-BIO) je jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství. Hlavním posláním Svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství jak v intenzivních, tak extenzivních produkčních oblastech. Důležitou součástí činnosti je propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců.

Komentáře za PRO-BIO Svaz poskytne Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců (tel.: 583 216 609, 725 571 027, pro-bio@pro-bio.cz). Kontakt pro media: Sylva Horáková (tel.: 604115762, pro.bio.pr@email.cz ). Informace k organizaci soutěže poskytne Blanka Hrbková (tel.:777262694, farma.hvozd@centrum.cz)