Kdo hledá, najde...

Aktuality

20.4.2018

PRO-BIO zavede nadstandardní certifikaci bio potravin pro své farmáře

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců na valné hromadě 19. dubna 2018 schválil zavedení nadstandardních směrnic a s tím související certifikaci bio potravin pro své farmáře. Tyto směrnice již běžně fungují v západních zemích, jako jsou Německo, Rakousko nebo například Francie a zvyšují konkurenceschopnost místních bio produktů na trhu.

V současnosti v České republice není žádný nadstandard pro kvalitu bio potravin zaveden, na trh se tak mohou dostávat také bio potraviny ze zahraničí, které sice mají certifikát bio, ale nemusí splňovat standardy či požadavky lokálního trhu. Pokud se tak farmář zaváže dodržovat nadstandardní bio certifikaci, která je přísnější a více dbá například na transporty zvířat nebo lokálnost produktu, stává se konkurenceschopnějším na evropském trhu a zákazník se zase může spolehnout na vyšší kvalitu takových produktů.

Nadstandardy, které bychom chtěli postupně zavádět, plně odpovídají těm v Německu. Tam je nadstandardní certifikace bio produktů daná svazem, ve kterém se místní farmáři sdružují, naprosto běžná. V Česku se zatím nic takového neděje a my v našem svazu chceme tyto nadstandardní požadavky uvést do praxe. V souvislosti s nadstandardy tak zaručujeme našim farmářům lepší odbyt i finanční podmínky na evropském trhu. Zákazníci tím na druhé straně získávají kvalitní produkty, za které se zaručuje přímo náš svaz,“ uvádí manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková k nadstandardní certifikaci.

Ze členů PRO-BIO splňuje momentálně požadavky nadstandardní certifikace přibližně 30 farem zaměřených na mléčnou produkci a v budoucnu se tyto požadavky rozšíří na producenty obilovin, masa, zeleniny a ovoce.

Pro farmáře, kteří jsou členy PRO-BIO, bude splnění nadstandardní bio certifikace zatím nepovinné a je pouze možností, jak se stát konkurenceschopnějšími na evropském trhu. V budoucích letech (5-10 let) by však představitelé svazu rádi dosáhli na povinný nadstandard bio produkce pro všechny členy.

„Ze zkušenosti s mléčnými farmami vím, že splnění nadstandardů nepředstavuje pro většinu farem zásadní problém. Jde jen o úpravu jistých parametrů v hospodaření a lepší přemýšlení o uzavřeném koloběhu živin na farmě. Nadstandardy tak například upravují maximální povolené množství přikupovaného dusíku na hnojení, mají přísnější limity pro zatížení zvířat na hektar nebo vylučují možnost souběžného ekologického a konvenčního hospodaření v rámci jedné farmy. V případě mléčných farem je pak pastva skotu v rámci plnění nadstandardu jednou ze základních podmínek pro jeho získání,“ dodává Urbánková.

Směrnice 2018

Rozdíly PRO-BIO Směrnice a EU BIO