Kdo hledá, najde...

Aktuality

4.4.2018

Svaz ekologických zemědělců vzdělává v roce 2018 farmáře v oblasti biomléka. O výměnu zkušeností je velký zájem

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců připravil v rámci Projektu na podporu produkce a odbytu biomléka vzdělávací cyklus pro české zemědělce. Pro rok 2018 chystá 15 vzdělávacích seminářů, exkurze po českých biofarmách a výpravu za příklady dobré praxe do Německa.

Projekt Ministerstva zemědělství na podporu produkce a odbytu biomléka v ČR probíhá v letech 2017 – 2019 a prostřednictvím veřejné zakázky je realizován Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO. Hlavními pilíři projektu jsou poradenství pro konvenční podniky a stávající ekologické podniky, výměna zkušeností mezi sedláky, posouzení dopadu ekologického hospodaření na kvalitu vody a půdy, vytvoření praktických příruček a materiálů pro mléčné ekologické podniky.

Zejména na výměnu zkušeností mezi sedláky v oblasti produkce biomléka se svaz zaměřuje v roce 2018, a to formou seminářů spojených s exkurzí do mléčných podniků v Česku i zahraničí.

Důraz klademe hlavně na sdílení zkušeností mezi sedláky, ať už dobrých či špatných. Věříme, že praktická osobní zkušenost jednoho sedláka, ze které se mohou přímo poučit další farmáři, vydá za několik odborných publikací. V minulosti se nám proto osvědčily návštěvní dny konkrétních farem, kde se mohou konvenční farmáři seznámit s mléčnými bio chovy a ekologičtí sedláci zase rozšířit znalosti a předat své dosavadní zkušenosti,“ uvedla Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

V roce 2018 se mají čeští sedláci opravdu na co těšit. PRO-BIO jim poskytne možnost zúčastnit se 15 vzdělávacích seminářů realizovaných během celého roku spojených s exkurzí na české biofarmy. Zahraniční zkušenosti mohou čeští farmáři také načerpat v rámci exkurze do Německa, kde jim budou představeny ukázky dobré praxe v oblasti německých bio chovů.

„Zveme všechny české konvenční sedláky, aby se zúčastnili námi pořádaných seminářů. Není důvod se ekologického zemědělství obávat. Naopak. Součástí naší činnosti je také posouzení, zda je jejich farma vhodná pro ekologické zemědělství a navržení vhodných opatření na orné půdě i v chovech zvířat,“ dodala Urbánková.

V březnu již proběhl seminář na téma zpracování mléka v Poděbradech. Účastníkům byla představena například výroba sýrů z nepasterizovaného mléka nebo výroba typických italských zrajících sýrů. „Zájem o účast na semináři překonal naše očekávání, kapacita semináře byla plně naplněna a stejný seminář proto plánujeme na podzim tohoto roku,“ uvedla Urbánková.

Zájemci se mohou aktuálně registrovat na tyto semináře zaměřené na biomléko:

12.4. Zpracování mléka na ekofarmách – Biofarma BELINA

2.5. Výživa mléčného skotu v ekologickém zemědělství – Svratecko, a.s.

23.5. Technologie chovu a animal welfare – základní legislativa EU vs. nadstandardy – ZD Oslavice

29.5. Konverze většího mléčného podniku do EZ – Rubelit, s.r.o.

Více informací o pořádaných seminářích a informace k registraci najdete na http://eagri.cz/public/web/biomleko/.

Akci finančně podporuje Ministerstvo zemědělství.