Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.11.2017

Stanovisko MZe k zákazu glyfosátů

Česká republika podporovala na jednání expertní skupiny jednotlivých členských států prodloužení používání účinné látky o tři roky. Glyfosát je v mnoha případech jediným efektivním prostředkem k ochraně kulturních rostlin. Velmi důkladné hodnocení a posouzení všech aspektů možných negativních vlivů, které provedly renomované a nezávislé instituce EU ve skutečnosti dělají z glyfosátu nejdůkladněji posouzenou látku s 30 000 stranami odborného textu. Neprodloužení povolení u glyfosátu může vést k výraznému rozšíření použití jiných přípravků, u nichž posouzení vlivu nemusí být zdaleka tak podrobné, jako je tomu u glyfosátu. Jeho zákaz ve svém důsledku může více ohrozit životní prostředí a zdraví lidí než jeho schválení.

Samozřejmě jsme připraveni, stejně jako to děláme již několik posledních let, hledat další způsoby, jak dále snižovat používání přípravků na ochranu rostlin. Připomínáme, že za posledních 6 let se nám podařilo omezit používání pesticidů v ČR celkově o 8 %. U glyfosátu je pak loňská spotřeba v porovnání s rokem 2012 o cca 309 tisíc litrů (téměř o 30 %) menší. Podařilo se to díky snižování množství při běžných aplikacích, zvýšení ploch ekologického zemědělství, které podporujeme, a také podpoře tzv. integrované produkce rostlin.

Zdroj: MZe