Kdo hledá, najde...

Aktuality

22.8.2023

Spuštění Portálu farmáře pro 1. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023 – 2027

Dne 22. srpna 2023 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování, vyplnění a
odeslání Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 16. kola příjmu žádostí (období 2014 – 2020).

Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 16. kolo příjmu žádostí – Obecné podmínky, kapitola 5. Žádost o dotaci – zejména kapitola 5.2. Podání Žádosti o dotaci. V souladu s odkazem v Pravidlech pro žadatele, je na webových stránkách www.szif.cz zveřejněn Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře (SZIF POSKYTUJE ⇒ Program rozvoje venkova 2014-2020 ⇒ sekce „KE STAŽENÍ“ ⇒ složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV – projektová opatření“.

Informace k vyplňování formuláře Žádosti o dotaci jsou uvedeny v Instruktážních listech pro vyplňování Žádosti o dotaci (k jednotlivým operacím 16. kola příjmu žádostí) – Instruktážní listy jsou k dispozici v „Menu“ Žádosti o dotaci (v záhlaví formuláře).

Na webových stránkách www.szif.cz je také zveřejněn Postup pro nastavení zasílání e-mailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře k administraci konkrétních žádostí v rámci projektových opatření (SZIF POSKYTUJE ⇒ Program rozvoje venkova 2014- 2020 ⇒ sekce „KE STAŽENÍ“ ⇒ složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV – projektová opatření“).

Pro úplnost uvádíme, že příjem žádostí 16. kola příjmu žádostí (možnost odesílání Žádostí o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře) probíhá od 22. srpna 2023 od 8:00 hodin do 12. září 2023 do 18:00 hodin.

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond
Odbor projektových opatření rozvoje venkova