Kdo hledá, najde...

Aktuality

19.11.2020

Stali jsme se partnerem projektu SPRINT

Projekt SPRINT  si klade za cíl vytvoření komplexní metodiky, která umožní zhodnotit, jaký vliv a jaká rizika představují pro lidské zdraví, hospodářská zvířata a ekosystém pesticidy. 

Projekt SPRINT chce vnímat skutečné potřeby zemědělců a vtáhnout je jako rovnocenný hlas do aktivního dialogu při hledání inovativních řešení. Zásadní součástí projektu jsou případové studie, které proběhnou v roce 2021 v deseti evropských zemích a v Argentině, které vyhodnotí, jaká je expozice pesticidům u lidí, hospodářských zvířat a ekosystémů a jaká rizika s tím mohou být spojená. V České republice proběhne studie zaměřená na olejniny.


Zapojte i Vy se do případové studie mezinárodního projektu SPRINT! Hledáme:

6-10 konvenčních a 6-10 ekologických rodinných farem pěstujících olejniny

alespoň 12 domácností sousedů vybraných farem

alespoň 12 domácností žijících mimo zemědělské oblasti

Více informací: Případová studie projektu SPRINT v České republice


V České republice řeší projekt tým prof. Jakuba Hofmana z centra RECETOX na Masarykově univerzitě.

Kromě svazu PRO-BIO projekt spolupracuje například s Asociací soukromého zemědělství ČRSvazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.


Projekt SPRINT neboli Sustainable Plant Protection Transition – A Global Health Approach (Přechod k udržitelnější ochraně rostlin s pomocí přístupu celistvého zdraví).