Kdo hledá, najde...

Aktuality

14.9.2022

Společnost PGRLF uzavřela další kolo příjmu žádostí do programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., dnes ukončil druhé kolo příjmu žádostí do programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru.

Program Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru je určen pro malé a střední podniky zabývající se výrobou potravin. Výše podpory na snížení jistiny úvěru u tohoto titulu činí až 1 250 000 Kč, zároveň však částka nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru.

Limit počtu přijatých žádostí v případě programu Potravináři byl stanoven u druhého kola na 50 přijatých žádostí. Tato kvóta byla již dosažena a tímto se kolo uzavírá. Do druhého kola příjmu žádostí již nemohli podat žádost ti klienti, kteří již byli úspěšně zaregistrováni v předešlém kole.

Zdroj: PGRLF