Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.9.2022

Společnost PGRLF uzavřela 2. kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., ukončil kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru  – titulu, který je určen pro zemědělské prvovýrobce. Společnost PGRLF dne 15. září 2022 spustila další kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru. Limit počtu přijatých žádostí byl dosažen, a tímto se kolo uzavírá. Výše podpory na snížení jistiny úvěru v případně programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru činí až 250 000 Kč, zároveň však částka nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru. Program je určen pro malé a střední podniky působící v oblasti zemědělské prvovýroby.

Zdroj: PGRLF