Kdo hledá, najde...

Aktuality

23.10.2020

Společnost PGRLF do 30. 10. 2020 přijímá dokumenty elektronickou formou

V Praze dne 23. října 2020

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací na území České republiky a usnesením vlády České republiky ze dne 21. října 2020 společnost PGRLF přijala nová opatření. Nyní je možné do 30. října 2020 doručit dokumenty vztahující se k podpůrným programům Finanční podpory pojištění prostřednictvím elektronické pošty nebo datové schránky.

Nicméně originály těchto dokumentů je nutné následně doložit bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dnů od výzvy ze strany PGRLF. Jedná se zejména o potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok a doklady prokazující úhradu pojistného na příslušný rok.

Zdroj: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF)