Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.10.2023

Společnost PGRLF, a.s., ukončila 16. kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., ukončila příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Pro 16. kolo, které bylo otevřeno 13. září 2023, byl stanoven limit 250 přijatých žádostí, tato kvóta byla naplněna, a tímto se dané kolo programu uzavírá.

Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středním podnikům za účelem pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou a vede ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti daného zemědělského podniku.

Úvěr lze poskytnout ve výši 100 000 Kč až 10 mil. Kč, minimální doba splatnosti úvěru jsou 2 roky. Maximální částka, o kterou může být jistina v okamžiku poskytnutí úvěru snížena, je částka 400 000 Kč, ale nesmí tím být překročeno 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Do programu se mohli přihlásit žadatelé, kteří v uplynulých 24 měsících neuzavřeli smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu.

Novinkou tohoto kola programu bylo zavedení kategorie tzv. začínajícího podnikatele – tedy agrárníka, který není zapsán v evidenci zemědělského podnikatele déle než 24 měsíců před podáním žádosti. U těchto podnikatelů může výše podpory na snížení jistiny úvěru činit až 40 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

Vedle titulu Investiční úvěry Zemědělec poskytuje PGRLF zájemcům o podpory řadu dalších programů, které jsou otevřeny v průběhu celého roku a se kterými se mohou blíže seznámit na webových stránkách společnosti na www.pgrlf.cz v sekci PROGRAMY.