Kdo hledá, najde...

Aktuality

19.10.2023

Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby podpor u šesti programů podpor, a to včetně titulů Zemědělec nebo Potravinář

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby základní podpory u programů Zemědělec, Potravinář, a dále u titulů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy.

U programu Zemědělec byla stanovena sazba ve výši 3,7 % p.a. Tato výše sazby se týká žádostí přijatých v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023, přičemž u mladých zemědělců do 40 let věku je podpora navýšena o další jeden procentní bod.

„Sazbu podpory u programu Zemědělec jsme se rozhodli navýšit na 3,7 % p.a. s ohledem na aktuální a predikovaný vývoj úrokových sazeb,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Josef Kučera.

U programů na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce a nákupu půdy se jedná o stanovení výše sazeb u žádostí přijatých v období od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel, a Podpora nákupu půdy, jejichž výše podpory v rámci jednotlivých programů činí 3,7 % p.a.

PGRLF rovněž stanovila sazbu u titulu Potravinář u žádostí přijatých od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023, a to ve výši 3,7 % p.a.

Veškeré informace o jednotlivých programech podpor a jejich sazbách jsou k dispozici na webových stránkách společnosti PGRLF, a.s., na www.pgrlf.cz.