Kdo hledá, najde...

Aktuality

7.6.2022

Společnost PGRLF, a.s. otvírá program Investiční úvěry Lesnictví

V Praze dne 7. června 2022

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje 4. kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Lesnictví, které se spustí ve středu 13. července 2022 v 9.00 hod.

Program Investiční úvěry Lesnictví poskytuje podporu lesním hospodářům, která vede ke stabilizaci a rozvoji tohoto sektoru, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení a vybavení pro hospodaření v lese nebo pro lesní školkařskou činnost. V rámci programu je možné poskytnout podporu v režimu de minimis na snížení jistiny úvěru, jejíž výše činí maximálně korunový ekvivalent částky 50 000 EUR (20 000 EUR) a zároveň maximální výše nepřekročí 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Samotný úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.

„Lesní hospodářství je důležitou součástí českého zemědělství, a proto je zcela nezbytné, aby bylo v dobré kondici. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ve spolupráci s PGRLF otevřít program podporující investice do strojů, lesnického vybavení a lesních školek, který reaguje na poptávku lesních hospodářů, vlastníků lesa a lesních školkařů,“ řekl ministr zemědělství, Zdeněk Nekula.

Samotná podpora má vést ke snížení výrobních nákladů a celkovému zlepšení a rozvinutí produkce podniků v rámci lesního hospodářství. Limit počtu přijatých žádostí v rámci tohoto kola byl stanoven na 150.

Kompletní znění pravidel programu je k dispozici na webových stránkách www.pgrlf.cz v sekci KE STAŽENÍ. Samotné žádosti o podporu budou přijímány pouze prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách společnosti PGRLF, a.s.

Pro více informací mohou klienti rovněž využít níže uvedené kontakty:
–  infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538
– E-mail: info@pgrlf.cz
– IT podpora: helpdesk@pgrlf.cz

Tisková zpráva ke stažení ZDE