Kdo hledá, najde...

Aktuality

13.2.2024

Společnost PGRLF, a. s., navyšuje celkový limit podporovaných úvěrových prostředků u programu Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., upravuje od 1. března 2024 podmínky poskytování podpory u programu Zemědělec, kde dochází mimo jiné k navýšení celkového limitu podporovaných úvěrových prostředků nebo k zavedení kategorie začínajícího podnikatele. Příjem žádostí do titulu Zemědělec je kontinuální po celý rok od 1. března 2024 a bude plynule navazovat na stávající stejnojmenný titul.  

Účelem podpory je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských prvovýrobců, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení, technologických celků, výstavby, pořízení nebo zhodnocení nemovitého majetku, přičemž podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutím produkce podniku zemědělského prvovýrobce.

Program Zemědělec patří dlouhodobě k nejžádanějším titulům PGRLF, nicméně bylo třeba reflektovat nejen aktuální hospodářskou situaci, ale také nové předpisy EU. Díky schválení vládou a Evropskou komisí máme tak možnost mít tento nový program otevřený až do roku 2030. Navíc se zvýšil celkový objem úvěrových prostředků, na které bude ze strany PGRLF poskytnuta podpora, a to v případě nákupu zemědělské techniky na max. částku 15 mil. Kč a u investic do nemovitého majetku až na 75 mil. Kč.,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Josef Kučera.

Sazby podpory budou vždy stanovovány na základě ekonomického vyhodnocení všech přijatých žádostí za každé období od 1. října do 30. září následujícího roku.

Nově se v tomto programu zavádí kategorie začínajícího podnikatele, tedy agrárníka, který není zapsán v evidenci zemědělského podnikatele déle než 24 měsíců před podáním žádosti. U začínajících podnikatelů bude sazba podpory navýšena o 1 % p. a.

Samotné podání žádosti bude probíhat výhradně elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz. Podrobné informace o programu Zemědělec budou žadatelům k dispozici, stejně jako informace o dalších programech podpor a jejich sazbách, na webových stránkách společnosti PGRLF, a. s., na www.pgrlf.cz.

Celé znění tiskové zprávy ZDE.

Zdroj: PGRLF