Kdo hledá, najde...

Aktuality

11.5.2020

Společné stanovisko nevládních zemědělských organizací k návrhu pravidel pro 10. kolo PRV

Nevládní zemědělské organizace (Asociace soukromého zemědělství ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Společnost mladých agrárníků, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Svaz marginálních oblastí a Spolek pro obnovu venkova) působící v zemědělském sektoru a sdružující zemědělské podniky všech forem, zaměření a velikostí vyjadřují nesouhlas s předloženými pravidly a preferenčními kritérii pro připravované 10. kolo Programu rozvoje venkova.

Jak již tyto organizace uvedly ve svém společném prohlášení ze dne 21. dubna t. r., nesouhlasí s tím, aby většina financí přidělených resortu z rozpočtové rezervy byla využita na 10. kolo Programu rozvoje venkova. Odmítají, aby se pod rouškou boje za soběstačnost skrytě podporovaly vybrané zemědělské sektory, navíc s důrazem na intenzívní produkci.

Aktuální stanovisko výše uvedených šesti organizací si můžete přečíst ZDE