Kdo hledá, najde...

Aktuality

13.7.2020

Soukromé skladování hovězího masa – pozastavení podávání žádostí

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1006 ze dne 9. 7. 2020 bylo pozastaveno podávání žádostí o podporu soukromého skladování čerstvého nebo chlazeného masa skotu ve věku osmi měsíců nebo více podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/596, a to v období od 10. 7. 2020 do 16. 7. 2020. Žádosti podané během tohoto období se nepřijímají.

Žádosti podané po dni 8. 7. 2020, o jejichž přijetí by se rozhodovalo v období pozastavení podávání žádostí tj. od 10. 7. 2020 do 16. 7. 2020, se zamítají.

Zdroj: SZIF