Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.2.2019

Seznam doporučených odrůd pšenice ozimé pro ekologické zemědělství

Hodnocení odrůd pšenice ozimé vychází z výsledků pokusů prováděných ve sklizňových letech 2016-2018 podle plodinových metodik ÚKZÚZ, do kterých byly doplněny znaky pro hodnocení odrůd v ekologickém režimu pěstování. Jejich cílem je poskytnout zemědělcům informace o vlastnostech odrůd při pěstování v ekologickém systému hospodaření. Zkoušky organizuje ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad, odborným garantem je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

S rozšiřujícími se pěstitelskými plochami zařazenými v EZ přímo souvisí nejen zvýšená potřeba ekologicky vypěstovaného osiva, ale také zájem pěstitelů využít genetický potenciál odrůd a dosáhnout tak vyšší a kvalitnější sklizně v podmínkách ekologického hospodaření. Informace o vlastnostech odrůd při pěstování v ekologickém režimu v podmínkách ČR však dosud chyběla. Na základě požadavků a potřeb praxe proto Ministerstvo zemědělství na jaře roku 2015 pověřilo ÚKZÚZ organizováním zkoušek pro SDO pšenice a ječmene v ekologickém zemědělství. Garantem zkoušení byl jmenován PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a byla ustanovena odborná komise, která na zkoušení dohlíží a uděluje odrůdám doporučení.

Odrůdové pokusy s ozimou pšenicí se od podzimu 2015 zakládaly na pokusných parcelách certifikovaných v EZ, jmenovitě na lokalitách České Budějovice, Praha – Ruzyně, Postřelmov, Uhříněves, Zvíkov a od podzimu 2017 na lokalitách Kujavy a Velké Hostěrádky. Ošetřování během vegetace odpovídalo zásadám ekologického pěstování tj. bez použití průmyslových hnojiv a pesticidů. Ochrana proti plevelům byla prováděna pouze mechanicky – vláčením prutovými branami – podle konkrétních podmínek dané lokality.

Do odrůdových pokusů vstoupilo v průběhu let 2016-2018 celkem devět odrůd. Tříleté výsledky zkoušení, které jsou podmínkou pro doporučení, jsou k dispozici u odrůd Annie (E), Balitus (A), Bernstein (E), Cimrmanova raná (E), Gordian (B), Penelope (A), Sultan (A) a Zeppelin (A). U odrůdy Cimrmanova raná bylo po sklizni 2017 ukončeno zkoušení. Ve sklizňovém roce 2018 byl sortiment rozšířen o odrůdu RGT Sacramento (C) a od roku 2019 jsou zkoušeny odrůdy Butterfly (E), LG Orlice (B) a Cecilius (A).

Kompletní přehled tříletých výnosových výsledků a hospodářských vlastností odrůd včetně informací o zkušebních lokalitách najdete v Seznamu doporučených odrůd pro EZ – pšenice ozimá, který vydává ÚKZÚZ ve spolupráci s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců.

Tištěná verze seznamu je k dispozici na Národním odrůdovém úřadu ÚKZÚZ v Brně a na centrále PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců v Šumperku.