Kdo hledá, najde...

Aktuality

21.1.2021

Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2021 – Ječmen jarní a Pšenice jarní

Právě vychází Seznam doporučených odrůd (SDO) pro ekologické zemědělství (EZ), který prezentuje výsledky odrůdového zkoušení ječmene jarního a pšenice jarní ve sklizňových letech 2017-2020. Cílem Seznamu doporučených odrůd je usnadnit orientaci v sortimentu nabízených odrůd a poskytnout pěstitelům a zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách.

Organizováním zkoušek pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství je pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), garantem zkoušení je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Odborná komise, která na zkoušení dohlíží, uděluje odrůdám doporučení:

  • předběžně doporučené – odrůdy nově zařazené do zkoušek pro doporučování s nejméně tříletými výsledky zkoušení,
  • doporučené – odrůdy zkoušené nejméně čtyři roky a splňující výchozí kritéria pro doporučení,
  • odrůdy ostatní – odrůdy nesplňující některé z výchozích kritérií pro doporučení.

Kompletní přehled výnosových výsledků a hospodářských vlastností odrůd včetně informací o zkušebních lokalitách najdete v Seznamu doporučených odrůd pro EZ, který vydává ÚKZÚZ ve spolupráci s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců.

Volně ke stažení ZDE