Kdo hledá, najde...

Aktuality

27.2.2020

Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2020

Právě vychází Seznam doporučených odrůd (SDO) pro ekologické zemědělství (EZ), který prezentuje výsledky odrůdového zkoušení pšenice ozimé, ječmene jarního a pšenice jarní ve sklizňových letech 2016-2019. Hodnocení vychází z výsledků pokusů prováděných podle plodinových metodik Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), do kterých byly doplněny znaky pro hodnocení odrůd v ekologickém režimu pěstování. Zkoušky organizuje ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad, odborným garantem je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

Se zvyšujícími se pěstitelskými plochami zařazenými v EZ, přímo souvisí zvýšená potřeba ekologicky vypěstovaného osiva, ale také zájem pěstitelů, využít genetický potenciál odrůd a dosáhnout kvalitní sklizně. Informace o vlastnostech odrůd při pěstování v ekologickém režimu v ČR ale chyběla. Proto byl na jaře roku 2015 prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR pověřen ÚKZÚZ organizováním zkoušek pro SDO pšenice a ječmene v režimu EZ. Garantem zkoušení byl jmenován PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a byla ustanovena odborná komise, která na zkoušení dohlíží a uděluje odrůdám doporučení.

Síť zkušebních stanic pro odrůdové pokusy v podmínkách EZ se dosud nestabilizovala. Od zkoušení na některých lokalitách muselo být kvůli vysoké heterogenitě pozemků či problémům se zakládáním a vedením pokusů upuštěno. Tyto ztráty se však daří kompenzovat díky zvýšenému zájmu o zkoušení ze strany profesionálních zkušebních stanic, které rozšířily zkoušení v konvenčních podmínkách o ekologický segment. Samozřejmostí je splnění všech podmínek spojených s ekologickým způsobem pěstování.

Odrůdové pokusy s ozimou pšenicí se zakládají od podzimu 2015. Do pokusů vstoupilo celkem dvanáct odrůd. Čtyřleté výsledky zkoušení jsou k dispozici u odrůd Annie, Balitus, Bernstein, Gordian, Penelope a Sultan. U odrůdy Cimrmanova raná bylo zkoušení ukončeno po sklizni 2017. V roce 2018 byl sortiment rozšířen o odrůdu RGT Sacramento, s jejímž zkoušením se však s ohledem na nedostatečnou výnosovou úroveň v dalším roce již nepokračovalo. V roce 2019 bylo upuštěno od zkoušení odrůdy Zeppelin a do zkoušek vstoupily odrůdy Butterfly, Cecilius a LG Orlice.

Ječmen jarní v režimu ekologického zemědělství se zkouší od roku 2015. Od samého začátku byly v pokusech odrůdy Azit a Solist. Tyto odrůdy byly po sklizni 2017 zařazeny do kategorie „Předběžně doporučené“. Průběh počasí v roce 2018 ječmenům nepřál, a protože nebyl k dispozici potřebný počet dat, nebylo možné v roce 2018 provést doporučení. V roce 2019 se kromě zmíněných odrůd Azit a Solist zkoušela odrůda Kampa, která splnila podmínky pro zařazení do kategorie „Předběžně doporučené“ a dále odrůdy Ovation, Pilote, Spitfire, Bente a Laureatte, které jsou ve zkouškách jeden nebo dva roky.

Do pokusů s jarní pšenicí vstoupilo v období 2015-2019 celkem dvanáct odrůd. Zkoušení bylo ukončeno u odrůd SW Kadrilj, Dafne, KWS Scirocco, Anabel, Libertina – (1 rok zkoušení), Lotte (3 roky zkoušení), Astrid (4 roky zkoušení). Od sklizňového roku 2019 nově vstoupily do zkoušek odrůdy Pexeso, Registana a Kabot. Čtyřleté výsledky zkoušení, které jsou podmínkou pro doporučení, jsou k dispozici u odrůd Izzy a Quintus. Tříleté výsledky zkoušení, což je podmínka pro předběžné doporučení, jsou k dispozici pro odrůdy Kabot a Registana.

Kompletní přehled výnosových výsledků a hospodářských vlastností odrůd včetně informací o zkušebních lokalitách najdete v Seznamu doporučených odrůd pro EZ, který vydává ÚKZÚZ ve spolupráci s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců.

Tištěná verze seznamu bude v průběhu měsíce března k dispozici na Národním odrůdovém úřadu ÚKZÚZ v Brně a na centrále PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců v Šumperku.

Volně ke stažení je ZDE