Kdo hledá, najde...

Aktuality

31.8.2018

Šetření střetu zájmů je ukončeno. ČR nebude platit žádnou korekci.

Praha 31. srpna 2018 – Evropská komise rozhodla, že v souvislosti s šetřením střetu
zájmů některých členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
(SZIF) nebude po České republice vyžadovat korekci. Tento verdikt považuje SZIF za
úspěch. Zástupcům platební agentury se podařilo obhájit názor, že členové její dozorčí
rady nemohli jakkoli ovlivňovat poskytování dotací.
Šetření střetu zájmů je uzavřené. Korekce, kterou Evropská komise navrhovala vyměřit České
republice ve výši 800 428 EUR za údajný střet zájmů členů dozorčí rady SZIF, se platit nebude.
Vyplývá to ze stanoviska Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ AGRI),
které jsme obdrželi 30. srpna 2018.
Podle názoru GŘ AGRI v době zahájení šetření sice existovalo finanční riziko v důsledku možného
střetu zájmů, avšak z přezkoumání informací poskytnutých českými orgány nevyplynuly žádné
důkazy o tom, že by se riziko skutečně naplnilo.
Celý případ se táhl od roku 2016. Zástupci SZIF od počátku obhajovali své stanovisko, že dozorčí
rada SZIF má specifické postavení, od procesů administrace je zcela oddělena a nemůže
ovlivňovat ověřování, schvalování, proplácení a zaúčtování nároků na dotace. Důležitým
milníkem pro uzavření šetření bylo zejména smírčí řízení, kterého se v červenci loňského roku
účastnili zástupci platební agentury v Bruselu, a následné poskytnutí dodatečných informací.
Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF