Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.2.2018

Setkání zemědělských nevládních organizací

Ve středu 7. února 2018 se uskutečnilo setkání  zástupců PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, Asociace soukromého zemědělství ČR, Svazu marginálních oblastí, Společnosti mladých agrárníků a Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů.

Představitelé těchto organizací zhodnotili dobrou spolupráci ve věci nového vymezení znevýhodněných (LFA) oblastní a nastavení podpor do tzv. faremních systémů.

Z jednání také vyplynulo, že nové výzvy v rámci zemědělské politiky vyžadují další kooperaci těchto organizací na společných prioritách a tématech.