Kdo hledá, najde...

Aktuality

21.2.2017

Semináře gestorů MZe: PRV pro LFA, AGRO-ENVI, welfare, EZ, Natura 2000

Ministerstvo zemědělství připravilo na období březen a duben 2017 informační semináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2017 určené zájmena pro zemědělské podnikatele. Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací o jednotlivých nařízeních vlády a současných změnách pro jejich snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech. Účast na seminářích je bezplatná a přednášejícími budou gestoři opatření z Ministerstva zemědělství.

Semináře se budou konat v březnu a dubnu, dle harmonogramu v příloze.

Program:

1) Zahájení

2) Podmínky poskytování plateb

a. pro oblasti LFA (NV 72/2015 Sb.)

b. pro oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě (NV 73/2015 Sb.)

c. pro opatření dobré životní podmínky zvířat (NV 74/2015 Sb.)

d. pro agroenvironmentálně-klimatické opatření (NV 75/2015 Sb.)

e. pro opatření ekologické zemědělství (NV 76/2015 Sb.)

f. související dotační nástroje a tituly

3) Ostatní, dotazy, závěr

Pořadí témat se může změnit. Přednáší gestoři jednotlivých operací z MZe. Předpokládaný počet účastníků je cca 50.

Přihlášení na seminář doporučujeme prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.unni-konference.cz, a to z důvodu garance místa pro účastníka. Do naplnění kapacity sálu bude vstup umožněn i neregistrovaným. Účast na semináři je bezplatná. Registrace účastníků semináře vždy 30 minut před časem zahájení.

 

Místo  a termín konání:

Lidové sady Liberec, Lidové sady 425/1 2.3.2017 v 9:00

Krajský úřad Ústeckého kraje Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48 3.3.2017 v 9:00

KD Peklo Plzeň, Pobřežní 10 7.3.2017 v 9:00

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, Lidická 590/38 8.3.2017 v 10:00

SANIT s.r.o. Ostrava, 28. října 165 14.3.2017 v 10:00

Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79 15.3.2017 v 10:00

DKO Jihlava Jihlava, Tolstého 1455/2 20.3.2017 v 9:00

Střední škola polytechnická České Budějovice, Nerudova 59 21.3.2017 v 10:00

Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové, Pospíšilova třída 787 28.3.2017 v 9:00

Kulturní dům České Heřmanice 99 29.3.2017 v 10:00

Ministerstvo zemědělství Praha, Těšnov 65/17 31.3.2017 v 10:00

Kulturní centrum Líšeň Brno, Klajdovská 1050/28 5.4.2017 v 10:00

Střední zdravotnická škola a VOŠ Zlín, Broučkova 372 6.4.2017 v 10:00

443323772_1_Pozvánka