Kdo hledá, najde...

Aktuality

21.5.2020

Semináře EZ KEZ 2020 – PREZENTACE

Kvůli současným restrikcím ve vztahu k nouzovému stavu v ČR byly předčasně ukončeny přednášky KEZ o.p.s. k otázkám změn české legislativy k ekologickému zemědělství a souvztažné legislativy v roce 2020 (změna = červené označení), ke změnám metodických pokynů MZe ČR k EZ a nové celoevropské legislativě k EZ platné od roku 2021.

Z tohoto důvodu nabízíme prezentace k prohlédnutí:

Změny souvztažné legislativy k ekologickému zemědělství a NV k ekologickému zemědělství v roce 2020

Metodické pokyny MZe ČR, změny v právních předpisech EZ, řešení neshod

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Změny oproti platné legislativě)