Kdo hledá, najde...

Aktuality

16.5.2023

Seminář: Z pole na vidličku aneb zemědělec není nepřítel lidstva

Seminář je určený pro zemědělskou veřejnost, zástupce samospráv, partnery Celostátní sítě pro venkov (CSV), vlastníky pozemků a další subjekty zapojené do implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

dne 15. června 2023

Mendelova univerzita v Brně, Školní zemědělský podnik Žabčice
Polní pokusná stanice Žabčice

V případě Vašeho zájmu se registrujte prostřednictvím e-mailu: hrudova@mendelu.cz
do 8. června 2023

Pozvánka