Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.11.2017

Seminář „Nové šlechtitelské postupy v genomické éře“

Seminář „Nové šlechtitelské postupy v genomické éře“ ve spolupráci s Centrem strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Téma nových šlechtitelských postupů a technik i to, jestli budou v ekologickém zemědělství akceptovány nebo odmítnuty, je v současné době předmětem diskuze sektoru EZ v celé Evropě. V dohledné době bude potřeba, aby i Česká republika resp. jak nevládní sektor EZ, tak i státní správa zaujali k tomuto tématu své stanovisko.
Aby bylo možné udělat jakékoli rozhodnutí, je potřeba seznámit se s problematikou. Proto jsme pro členy ČTPEZ připravili tento seminář, který přinese srozumitelné informace o nových šlechtitelských technikách a současně budete seznámí s prozatímním stanoviskem IFOAM EU k této problematice. Diskuze k tématu a exkurze v Centru strukturní a funkční genomiky rostlin jsou samozřejmě taky na programu.
Více informací v Pozvánka_seminář_ČTPEZ.

Kapacitu sálu bude doufáme dostatečná, přesto prosíme o přihlášky předem – pro účastníky budeme zajišťovat občerstvení a oběd.

Přihlášky zasílejte do 4. 12. 2017 mailem na: info@ctpez.cz

Kontaktní osoby:
Pavlína Samsonová – 776 305 605
Karel Vejražka – 604 214 780