Kdo hledá, najde...

Aktuality

24.10.2018

Seminář na protierozní kalkulačku a změny v DZES 5

Odborný seminář zaměřený na práci s aplikací Protierozní kalkulačka a změny v DZES 5.

Akce se koná v úterý 30.10. od 10:00 na ekofarmě VH Agroton.

V aplikaci si ukážeme jak dělit erozně ohrožené díly půdních bloků (DPB), jak sestavit protierozní osevní postup, a jiné další funkce.

Na akci si v ideálním případě přineste notebook a můžete tak dané funkce vyzkoušet na vlastních DPB. Není to ale podmínkou.

Lektorem tohoto semináře bude Ing. Martin Mistr, PhD. z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy.
Přítomem bude i agronom Ing. Martin Hutař, který vám zodpoví informace týkající se ekofarmy, systému hospodaří, péče o půdy, aj.

Občerstvení z biopotravin zajištěno.

Pozvánka

kontakt: Ing. Michael Vrána, koordinátor projektů EZ
Ekofarma VH Agroton s.r.o., 
Velké Hostěrádky 224, 691 74, mobil: +420 723 864 596, email: vrany.michael@gmail.com