Kdo hledá, najde...

Aktuality

30.5.2023

Seminář Monitoring zemědělských ploch pomocí družic v rámci SZP 2023-2027

Státní zemědělský intervenční fond

Vás srdečně zve na seminář

Monitoring zemědělských ploch pomocí družic v rámci SZP 2023-2027

Systém AMS představuje moderní způsob monitoringu zemědělských ploch prostřednictvím družic. Seminář má za cíl přiblížit zástupcům z řad nevládních zemědělských organizací, jakým způsobem bude ověřováno, zda na pozemku proběhly požadované zemědělské aktivity, tedy zda byly splněny podmínky pro poskytnutí dotace v rámci období Společné zemědělské politiky 2023-2027. Důraz bude kladen na systém GTFoto, včetně aplikace pro mobilní telefony, sloužící k pořizování geotagovaných fotografií.

Seminář proběhne 5. června 2023 od 10 od 15 hodin v budově Státního zemědělského intervenčního fondu na adrese Štěpánská 63, Praha 1.

Program:
10:00 Obecný úvod – systém AMS
10:30 Podrobné představení GTFoto, nejčastější chyby
12:00 Přestávka na oběd
12:45 Praktické ukázky, konzultace technických otázek
14:30 Diskuze
15:00 Ukončení akce

Před seminářem je vhodné zúčastnit se webináře, který se bude konat 1. června 2023 od 9 do 13 hodin (přihlášení ZDE – účastník se nejprve zaregistruje a poté mu bude na zadaný e-mail zaslán odkaz na webinář 1), případně zhlédnout záznam (dostupný ZDE). Dopolední prezentace budou navazovat na výše zmíněný webinář, odpolední program bude zaměřen na technické konzultace a řešení problémů s instalací a registrací aplikace GTFoto. Pro dosažení maximální efektivity si stáhněte do svých chytrých telefonů aplikaci SZIF GTFoto z App Store či Google Play.

Pro kladení dotazů spojených obecně se systémem AMS, s Portálem AMS či GTFoto, eventuálně s mobilní aplikací GTFoto můžete využít webový formulář.

Kontaktní osobou pro případné dotazy je Mgr. Jakub Veverka. E-mail: jakub.veverka@szif.cz, telefon: +420 724 619 179

Za organizátory Vás všechny srdečně zve
Ing. Jakub Šuma
ředitel Odboru LPIS a GIS

1 Zájemce nemusí pro účast na webináři instalovat aplikaci MS Teams, může se po nutné registraci přihlásit standardně přes webový prohlížeč. Pokud se však chce k webináři přihlásit přes mobilní telefon, musí aplikací MS Teams disponovat.