Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.1.2020

seminář „Integrovaná ochrana při pěstování brambor“

dne 30. ledna 2020 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice v Brně.

Na dodržování zásad integrované ochrany rostlin (IOR) je kladen stále větší důraz. Stupňující se požadavky na správnou zemědělskou praxi vychází z narůstajícího zájmu společnosti o udržitelný rozvoj. ÚKZÚZ již tradičně pořádá odborné semináře IOR při pěstování hlavních zemědělských plodin. V minulých letech jsme se věnovali obilninám, kukuřici a řepce, a tentokrát se zaměříme na brambory.

V současné době je Českým bramborářským svazem, ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a ÚKZÚZ, připravován program kvality QCZ pro brambory, který ve své pěstitelské části obsahuje i prvky IOR. Na semináři bude kromě programu QCZ pro konzumní brambory představena i moderní integrovaná technologie pěstování brambor, problematika volby odrůd, kvality a zdravotního stavu sadby, novinky v IOR proti jednotlivým škodlivým organismům či výsledky monitoringu. Součástí programu budou i příklady z praxe.

Seminář je pořádán ve spolupráci s Českým bramborářským svazem za účasti zástupců Výzkumného ústavu bramborářského a Ministerstva zemědělství ČR.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím emailu eventy@ukzuz.cz do 17. 1. 2020. Pro bližší informace sledujte naše webové stránky www.ukzuz.cz či Facebook, kde v blízké době zveřejníme podrobný program semináře.