Kdo hledá, najde...

Aktuality

14.9.2022

Seminář Dotační politika a PRV od roku 2023

PRO-BIO regionální centrum Východní Čechy si Vás dovoluje pozvat na

Vzdělávací seminář

Dotační politika a PRV od roku 2023,

     
který se bude konat ve čtvrtek dne 29.9.2022

místo konání :

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky
Kostelec nad Orlicí
Komenského 873
517 41 Kostelec nad Orlicí

Program:
9.00 – 9.30 Prezence
9.30 – 12.00 Dotační politika a PRV od roku 2023 (Zdeňka Kočtářová – správce PRO-BIO Východní Čechy)

12,00-12.30 Přestávka na oběd

12.15 – 14.00 Portál farmáře – evidence dle plané legislativy (Ing. Martin Odstrčil, poradce akreditovaný MZe)

14.00 – 15.00 Diskuse a závěr

 

Prosím o potvrzení účasti a počtu účastníků vzhledem k zajištění obědů

email zdenka.koctarova@seznam.cz nebo tel. 734 124 646.

nejpozději do 26.9.2022

 

Na setkání se těší Ing. Zdeňka Kočtářová, správce PRO-BIO RC Východní Čechy.

Pozvánka