Kdo hledá, najde...

Akce

10.5.2024

Seminář Dotační podpora pro zemědělce na zlepšení stavu krajiny a biodiverzity

Zveme Vás na cyklus 4 vzdělávacích akcí

„Dotační podpora pro zemědělce na zlepšení stavu krajiny a biodiverzity“.

Vzdělávací akce jsou vhodné pro všechny zemědělce nebo vlastníky půdy, kteří chtějí na své farmě zlepšit péči o krajinu, travní porosty, zadržet vodu v krajině nebo třeba zřídit krajinné prvky a nevědí, jak na to, kde získat podporu, informace či jaká legislativa se s výše uvedeným pojí.

 

První akce proběhne ve středu 5. června 2024 9:00-15:30hod

v EKOCENTRU PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, Šardice 823, 696 13.

Program:

  • Kateřina Urbánková – úvod do EZ, problémy spojené v praxi s tím, když chcete na farmě dělat „něco navíc“
  • Dr. Ing. Petr Marada – přehled dotačních titulů, základní požadavky z hlediska stavebního zákona, budování malých vodních děl, krajinných prvků, spolupráce s obcí, atd.

V rámci akce proběhne ukázka agroenvironmentálně-klimatických opatření na farmě Petra Marady.

 

Další akce budou probíhat během září 2024.

Registrace probíhá přes tento odkaz.

Účast a občerstvení je zdarma.

Pozvánka