Kdo hledá, najde...

Aktuality

14.12.2021

Sektor vepřového čelí krizi, Česko v Bruselu požádalo o zavedení mimořádné podpory pro chovatele prasat

Tisková zpráva – Kritická situace v sektoru vepřového masa a příprava strategických plánů společné zemědělské politiky (SZP) jsou body, které Česká republika předložila na prosincovém jednání ministrů pro zemědělství v Bruselu. Ti se na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství (AGRIFISH) dohodli na společné pozici 27 zemí EU k pohotovostnímu plánu pro zajištění dodávek potravin a potravinové bezpečnosti v případě krize. Diskutovali také o nekalých obchodních praktikách v potravinovém řetězci. Českou delegaci vedl náměstek ministra Jiří Šír.

Jen za poslední 2 roky poklesly v Česku ceny zemědělských výrobců za vepřové maso o 30 %. Kvůli rostoucím cenám energií a krmiv produkují zemědělci vepřové maso hluboko pod výrobními náklady. Ke dlouhodobě špatné situaci přispěla i pandemie COVID-19 a problémy s vývozem masa kvůli africkému moru prasat, zejména do Asie.

„Česká republika opakovaně upozorňuje na složitou situaci v sektoru vepřového masa. Chovatelé se potýkají s velkými problémy, proto žádáme Evropskou komisi, aby pro ně bezodkladně zavedla mimořádnou podporu. K našemu požadavku se přidalo dalších 15 členských států. Je tedy patrné, že se s finančními problémy chovatelé potýkají v mnoha částech Evropy,“ řekl náměstek ministra zemědělství pro EU a zahraniční vztahy Jiří Šír.

Pokud se k národním podporám nepřidá také podpora z Evropské unie, budou někteří chovatelé muset přistoupit k uzavírání podniků.

Dalším bodem, který česká delegace na Radě AGRIFISH předložila, byla příprava strategických plánů a realizace nové reformy SZP. Delegace ocenila snahu Komise urychlit přijetí legislativy, termín pro předložení strategických plánů jednotlivých států však vyprší už koncem letošního roku. Česko proto vyzvalo k co nejrychlejšímu předložení sekundární legislativy tak, aby státní správa mohla včas připravit strategické plány a nastavit veškeré parametry. Zároveň je třeba zajistit, aby zemědělci měli dostatek čas připravit se na novou reformu.

„My znovu upozorňujeme, že zejména zemědělci potřebují znát detailní pravidla a požadavky nové společné zemědělské politiky včas, aby mohli přizpůsobit například své osevní postupy a způsob hospodaření, které musí připravit již na jaře příštího roku. Nechceme, aby zpoždění poškodilo právě zemědělce,“ uvedl náměstek Jiří Šír.

Z těchto důvodů Česko požádalo Komisi o maximální vstřícnost a spolupráci zejména v období vánočních svátků tak, aby nebylo ohroženo správné a včasné odeslání kompletního strategického plánu SZP.

Ministři dále diskutovali o pravidlech pro dodávání produktů spojených s odlesňováním a udržitelném nastavením potravinového dodavatelského řetězce, rostoucích cenách hnojiv, vztazích s Čínou a závěrech konference BIOEAST. Podstatná část diskuze byla rovněž věnována hledání politické dohody ohledně rybolovných práv pro rok 2022.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství