Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.5.2020

Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o přijetí Programu péče o vlka obecného

Ministerstvo životního prostředí jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody ve smyslu § 79 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, posoudilo a dne 16. března 2020 přijalo „Programu péče o vlka obecného“ (č.j. MZP/2020/630/535), zpracovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Ústavem biologie obratlovců AV ČR, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a dalšími institucemi a odborníky.

Více ZDE

Zdroj: Věstník Ministerstva životního prostředí

Postup nahlášení škodní události krok za krokem

Více informací ZDE

Zdroj: ČMSZP