Kdo hledá, najde...

Aktuality

12.3.2020

Schválení Zásad ekologicky šetrného hospodaření na zemědělské půdě ve vlastnictví hl. m. Prahy Radou

Rada HMP dne 2. 3. 2020 schválila usnesením č. 380 dokument „Zásady ekologicky šetrného hospodaření na zemědělské půdě ve vlastnictví hl. m. Prahy“, jehož základním principem je hospodaření za podmínek daných zákonem o ekologickém zemědělství (zákon č. 242/200 Sb.) a úpravy – zejména rozčlenění zemědělských ploch vytvářením mezí a výsadba stromořadí, úpravy osevních postupů ve prospěch vyšší pestrosti pěstovaných plodin a upřednostňování plodin, jejichž pěstování nezvyšuje půdní erozi.

Celé znění ZDE