Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.3.2018

Schválení 4. modifikace PRV

Schválení 4. modifikace Programu rozvoje venkova 2014-2020, která přináší změny související s redefinicí méně příznivých oblastí (LFA).
Předmětem schválení je nejen vymezení tzv. ostatních oblastí s přírodními omezeními (ANC) na základě biofyzikálních kritérií a jemného doladění, ale také aktualizace vymezení specifických ANC, aktualizace výpočtu plateb a zavedení faremních systémů, kdy vyšší podpora bude směřována do podniků s převažující živočišnou výrobou. Schválením této modifikace ze strany Evropské komise (EK) je tak potvrzena možnost příjmu žádostí pro
platby v ANC pro rok 2018.

Charakteristika ANC od roku 2018