11.6.2019

https://www.zenysro.cz/rozhovory/jak-se-hospodari-na-bezdekovskem-mlyne-a-proc-se-jeho-majitelka-a-farmarka-rozhodla-pro-ekologicke-zemedelstvi