• Facebook
  • Instagram
  • Youtube

Aktuality

30.1.2018

Ročenka ekologického zemědělství v ČR za rok 2016

Publikace předkládá popis současného stavu ekologického zemědělství. Obsahuje nejnovější statistické údaje, které jsou dostupné za rok 2016.

Publikace v elektronické podobě

Vydalo: Ministerstvo zemědělství ČR
Redakce
: Andrea Hrabalová
Rok vydání: 2017
Počet stran: 75

Publikace v tištěné verzi je k dispozici na Ministerstvu zemědělství ČR.