Kdo hledá, najde...

Aktuality

22.11.2023

Riziko ptačí chřipky se v podzimním období zvyšuje

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že v podzimních měsících každoročně výrazně roste riziko šíření ptačí chřipky. Růst rizika souvisí s migrací volně žijících stěhovavých ptáků, kteří představují rizikový zdroj ptačí chřipky pro chovy drůbeže a v zajetí chovaných ptáků. Během listopadu se nejvíce nových ohnisek ptačí chřipky objevilo v Maďarsku, a to 20. Jedno ohnisko v chovu ptáků chovaných v zajetí se objevilo na severu Německa. Jediným efektivním nástrojem, jenž brání přenosu ptačí chřipky do chovů, je důsledné dodržování pravidel biologické bezpečnosti.

Z informací z poslední doby je zřejmé, že již nastalo období zvýšené cirkulace viru ptačí chřipky zejména na území střední a jihovýchodní Evropy. Za dosavadní průběh listopadu SVS eviduje v Evropě celkem 32 ohnisek v chovech drůbeže, v říjnu jich bylo osm a v září jedno, z uvedených čísel je tak patrný vzestup případů ptačí chřipky. V období 1. – 22. 11. se nejvíce ohnisek objevilo v Maďarsku – 20 (v říjnu zde nebylo žádné), následuje Bulharsko (3) a Itálie (3). V sousedním Německu bylo v průběhu listopadu potvrzeno 15 případů ptačí chřipky u  uhynulých volně žijících ptáků, v Rakousku sedm.

Celkově bylo v dosavadním průběhu roku v chovech drůbeže v Evropě potvrzeno přes 420 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky, především subtypu H5N1. Počet potvrzených případů u volně žijících ptáků dosahuje téměř 3 400.  U ptáků chovaných v zajetí (mimo drůbeže) bylo zatím potvrzeno 93 ohnisek.

Chovatelé by měli nákaze věnovat zvýšenou pozornost a dbát na důsledné dodržování pravidel biologické bezpečnosti. „Nejefektivnějším opatřením proti možnému šíření nákazy je zamezení kontaktu volně žijících vodních ptáků s drůbeží, s krmivem a napájením. Zasíťované výběhy a krmení pod přístřeškem jsou účelnou prevencí před zavlečením nákazy,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Pro včasné rozpoznání nákazy je nezbytné sledovat zdravotní stav chované drůbeže a vše podezřelé jako jsou zvýšené úhyny, snížení příjmu potravy či pokles snášky neprodleně nahlásit místně příslušné krajské veterinární správě.

V letošním roce bylo na území České republiky postupně vyhlášeno 23 ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže a v chovech ptáků držených v zajetí. První dvě ohniska se objevila 2. ledna, jedno v malochovu drůbeže ve Velké Bukovině v Ústeckém kraji a druhé v komerčním chovu v Sedlčanech ve Středočeském kraji. Poslední ohnisko bylo potvrzeno 12. května v malochovu ptáků držených v zajetí v Kladně-Švermově ve Středočeském kraji. Česká republika je od července 2023, kdy oficiálně získala od Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH) status země prosté, bez výskytu této nákazy.

Více informací k problematice ptačí chřipky naleznete na webu SVS zde. Preventivní opatření pro chovatele jsou podrobně popsána zde, na odkazu jsou k případnému využití také osvětové letáky.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS