Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.7.2024

Revize standardu k ochraně hospodářských zvířat před útoky velkých šelem

Hlavním důvodem jsou nejnovější poznatky z realizací ochranných opatření hospodářských zvířat před útoky velkých šelem a zpřesnění některých formulací.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zahajuje veřejnou oponenturu v pořadí třetí aktualizace standardu SPPK E02 006 Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem.

Své připomínky můžete zasílat do 22. 7. 2024 na e-mailovou adresu jindriska.jelinkova@nature.cz. Do zprávy, prosíme, uvádějte číslo odstavce, text poznámky a vysvětlení připomínky. Po skončení veřejné oponentury proběhne oponentura odborná.