Kdo hledá, najde...

Aktuality

12.12.2023

Registrace distributorů POR

V tomto článku naleznete informace týkající se registrace distributorů přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele a případně i další informace k podmínkám uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

Distributoři uvádějící na trh přípravky na ochranu rostlin určené pro používání profesionálními uživateli musí být registrováni Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen „ÚKZÚZ“). Předmětná kategorie uživatelů, pro které je přípravek na ochranu rostlin určen, vyplývá z povolení k uvádění na trh a používání přípravků vydávaných ÚKZÚZ a musí být vždy viditelně na etiketě přípravku uvedena. Zda přípravek na ochranu rostlin je určen pro profesionální uživatele přípravku, lze zjistit prostřednictvím on-line registru přípravků na webových stránkách ÚKZÚZ http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/.

Distributor získá registraci na základě jím podané žádosti, přičemž vzor žádosti je dostupný na stránkách ÚKZÚZ – viz níže. Součástí žádosti je prohlášení o seznámení se s postupy správné distribuční praxe a prohlášení o jejich dodržování. Zápis do registru distributorů je zpoplatněn jednorázovým správním poplatkem ve výši 1000 Kč, který lze uhradit formou kolku, nebo bankovním převodem. Pokud je úhrada poplatku zvolena převodem, uvede se do žádosti také emailová adresa, na kterou ÚKZÚZ zašle variabilní symbol pro zadání platby. Lhůta, ve které je ÚKZÚZ rozhodne o žádosti, činí až 30 kalendářních dnů.

Zemědělci a další uživatelé nemohou získávat přípravky pro profesionální uživatele od jiného, než registrovaného distributora. Seznam registrovaných distributorů je dostupný na webových stránkách ÚKZÚZ a je průběžně aktualizován dle vydávaných povolení – http://eagri.cz/public/app/eagriapp/ro/Prehled/?POR=A .

Důležité informace

Aktuální informace k 2D kódům a datovému uložišti

Legislativa
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

Kontakt:

Ing. Tomáš Jedlička
Zemědělská 1752/1a, Černá Pole, 61300 Brno
mob. 602 472 248
tomas.jedlicka@ukzuz.cz