Kdo hledá, najde...

Aktuality

30.6.2021

Reforma Společné zemědělské politiky EU: Dohoda Evropského parlamentu a Evropské komise

  • Více podpory pro ty, kteří uplatňují postupy šetrné ke klimatu a životnímu prostředí
  • 10 % vnitrostátních přímých plateb na podporu malých a středních farem
  • Opatření na míru, která mají pomoci zemědělcům vypořádat se s krizí
  • Větší transparentnost při vynakládání finančních prostředků EU, vyšší sankce za opakovaná
    porušení předpisů

Na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov 28. 6. 2021 ministři zemědělství EU potvrdili prozatímní
dohodu dosaženou s EP o reformě SZP.

Dohoda připravuje půdu pro spravedlivější, ekologičtější a výkonnější SZP, která usiluje o zajištění udržitelné budoucnosti evropských zemědělců. Nová politika podporuje opatření v oblasti životního prostředí a zahrnuje také opatření k zajištění cílenější podpory pro menší farmy a pomoci mladým zemědělcům v zahájení činnosti.

Celé znění ZDE